Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (Ο.Μ.Μ.Α)

http://www.megaron.gr

 

Εθνική Πινακοθήκη Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου (Ε.Π.Μ.Α.Σ)
http://www.nationalgallery.gr

 

Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης (Ι.Θ.Τ.Π)
http://www.fthrace.gr