Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Γ.Γεωργίου - Γ. Μπακάλμπασης Α.Ε
Στρατιωτικού Συνδέσμου 15
106 73 Αθήνα
Tηλ: (+30) 210.3626.041- (+30) 210.3627.110
Fax: (+30) 210.3634.835
Email: info@foufas.gr